ADM fix lại boss Maya trong tháp tinh luyện chứ trâu vậy thì bao giờ mới ép đá đc , đi nguyên team full buff + dw thả độc k thấm vào đâu