Kết thúc Aphatets 17:00 28/11 để Open Beta vào 13:00 29/11/2018

Các bạn hãy đăng kí lại tài khoản Open Beta
tại đây