ALPHA TEST máy chủ NORIA

Hỗ Trợ Tham Gia Alpha TestTạo Nhân Vật Mới
Tạo Tài Khoản Mới
100 Reset 1.000.000 PCP
65.000 Point 1.000.000 Wcoin
2.000.000.000 Zen 1.000.000 Gcent


Lưu ý :


- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcent nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức