PDA

View Full Version : Thông Báo  1. Thông Báo - Noria Thông Tin Open Beta máy chủ Noria
  2. Thông Báo - Noria Chi Tiết máy chủ Aphatest NORIA
  3. Thông Báo - Noria Trung Tâm An Ninh - Tất Cả Các Thành Viên Khi Tham Gia Game Nên Đọc.
  4. Thông Báo - Noria Kết thúc Aphatets 17:00 28/11 để Open Beta vào 13:00 29/11/2018
  5. Thông Báo - Noria Tặng GifCode Tân Thủ + GifCode Share máy chủ NORIA
  6. Thông Báo - Noria Bảo Trì máy chủ 7:45 đến 9:30 09/12/2018 - Nâng Cấp Sever